Pomiary natężenia oświetlenia Warszawa

Grafika strony głównej - plan pomieszczeń dla pomiarów oświetlenia
Profesjonalnepomiary oświetlenia
i pomiary elektryczne
Grafika strony głównej - plan pomieszczeń dla pomiarów oświetlenia
Sprawdź oświetlenie i instalację elektryczną
w swojej firmie
Grafika strony głównej - plan pomieszczeń dla pomiarów oświetlenia
Dbaj o zdrowie
swoich pracowników i gości
Grafika strony głównej - plan pomieszczeń dla pomiarów oświetlenia
...i zmniejszaj przy okazji
swoje rachunki za oświetlenie
Pomiary oświetlenia - banerPomiary oświetlenia

Pomiary
natężenia oświetlenia

Profesjonalne pomiary oświetlenia w biurach, urzędach, szkołach, przedszkolach i wszystkich podobnych obiektach w których wymagane jest przeprowadzenie pomiarów oświetlenia, ogólnego, na stanowiskach pracy, awaryjnego i ewakuacyjnego.

ikonkaikonka

Usługi elektryczne

Wykonujemy usługi elektryczne w zakresie elektryki domowej w tym instalacji oświetlenia, okablowania oraz instalacji elektrycznej i RTV.

Konserwacja obiektów mieszkalnych i przemysłowych

Wykonujemy konserwacje obiektów mieszkalnych i przemysłowych. Zapraszamy do kontaktu.

Aktualności branży oświetleniowej

ZUS finansuje wymianę szkodliwego oświetlenia w firmach

Pracodawco! ZUS daje możliwość poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w Twojej firmie.
Skorzystaj z programu dofinansowania i uzyskaj nawet 90% dofinansowania na wymianę oświetlenia w firmie.


ZUS dofinansowuje:
• projekty inwestycyjne – które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),
• projekty doradcze – zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP,
• projekty inwestycyjno-doradcze – łączące wyżej opisane działania.


Szczegółowe informacje odnośnie dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek znajdą Państwo pod adresem http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=422#p4741

Pomiary oświetlenia w Warszawie i okolicznych miejscowościach

Pomieszczenia w jakich wykonywane są pomiary oświetlenia

Wykonujemy profesjonalne pomiary oświetlenia w pomieszczeniach użyteczności publicznej, na stanowiskach pracy w biurach i miejscach w których stale lub czasowo przebywają ludzie, a więc:
 1. miejsca wykonywania działalności przemysłowej i rzemieślniczej;
 2. biura;
 3. domy towarowe, powierzchnie handlowe, powierzchnie magazynowe, sklepy, galerie;
 4. miejsca użyteczności publicznej (np.: restauracje, hotele, muzea, biblioteki, parkingi);
 5. pomieszczenia opieki zdrowotnej (szpitale, ośrodki zdrowia);
 6. strefy transportu (np.: porty lotnicze, urz. kolejowe);
 7. powierzchnie biurowe, magazynowe, powierzchnie o zastosowaniu specjalnym;
 8. sale sportowe, pływalnie, sale do rekreacji ruchowej;
 9. pomieszczenia edukacyjne (np.: przedszkola, świetlice, szkoły, złobki, kluby);
 10. szkoły - sale lekcyjne, sale sportowe, zaplecza socjalne;
 11. pracownie zajęć dydaktycznych i wiele innych.

Powyższe usługi są poszukiwane przez właścicieli lub administratorów biur, szkół, przedszkoli i lokali usługowych ( np. sklepów). Pomiary są wymagane przez różne instytucje na etapie rozpoczynania działalności gospodarczej, prac związanych z modernizacją pomieszczen lub wręcz ich budowie od podstaw.

Ceny pomiarów oświetlenia zależą od powierzchni pomieszczeń w których dokonywane są pomiary, liczby stanowisk pracy (jeśli pomiary oświetlania mają dotyczyć także tych elementów) oraz kosztów dojazdu. Przykłady wycen pomiarów dla przykładowych powierzchni znajdą Państwo na podstronie cena pomiarów oświetlenia.

Korzyści z okresowego przeprowadzenia pomiarów oświetlenia

Dzięki okresowym pomiarom oświetlenia zyskają Państwo:
- znaczacy wzrost ilości i jakości światła w pomieszczeniu;
- zadowolenie pracowników z odpowiedniej jakości oświetlenia, które nie spowoduje zmeczenia oczu przy długotrwałym przebywaniu w pomieszczeniach oświetlanych odpowiedniej jakości oświetleniem;
- zmniejszenie wysokości rachunków za energię elektryczną(dzięki zastosowaniu nowocześniejszego i bardziej oszczędnego oświetlenia);
- ujednolicenie poziomu i barwy oświetlenia.


Coraz częściej firmy zatrudniające pracowników oraz wszelkiego rodzaju instytucje publiczne, mają zalecenia od jednostek kontrolujacych wykonania pomiarów oświetlenia.Tego typu pomiary są wymagane w miejscach w który przez wiele godzin mamy do czynienie ze sztucznym oświetleniem. Wspomniane oświetlenie, szczególnie nie spełniające norm w zakresie jego natężenia i barwy, ma tendencję do negatywnego wpływu zarówno na samopoczucie przebywających w pomieszczeniach ludzi, ale rownież na wydajność pracy i bezpieczeństwo wykonywanych wszelkich czynności. Ma to znaczenie nie tylko przy wykonywaniu precyzyjnych prac, ale równierz przy pracach biurowych, czy pracy przy komputerze.

Pomiar natężenia oświetlenia na stanowisku pracy?

Mierzymy nie tylko oświetlenie ogólne ale także natężenie oświetlenia na stanowisku pracy. Wszelkie pomiary wykonujemy miernikiem spełniającym wszelkie Polskie normy w zakresie poziomu oświetlenia, który posiada jednocześnie aktualne świadectwo wzorcowania wydawane co 2 lata przez specjalistyczne laboratorium badawcze.
Nasze kwalifikacje potwierdzone są, między innymi, przez w Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie (CIOP) - Państwowy Instytut Badawczy z zakresie zasad doboru oświetlenia w zakładach pracy oraz pomiarów oświetlenia - certyfikat nr 1057/2012.

Posiadamy także kwalifikacje w zakresie eksploatacji i pomiarów elektrycznych Nr E1/671/1413/12 wydanych przez Komisję Kwalifikacyjną przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział SIMP w Gliwicach oraz wykształcenie elektrotechniczne.

Dlaczego warto wykonywać okresowe pomiary oświetlenia?

Prawidłowe oświetleni ma niebagatelne znaczenie szczególnie w miejscach w których pracownicy i interesanci przebywają wiele godzin lub istnieje realne ryzyko powstania wypadków przy pracy. Do nich między innymi zaliczamy: hale produkcyjne i oświetlenie na stanowiskach pracy - szczególnie na pracujących maszynach

Wśród pierwszych objawów złego poziomu oświetlenia są ból oczu i głowy. Wybór odpowiedniej formy, zakresu i mocy oświetlenia wpływa nie tylko na wrażenia wizualne ale także na wydajność pracowników. Błędy i niedociągnięcia w tym zakresie dają już wymierny efekt finansowy.

Do wielu poźniejszych problemów można przeciwdziałać obserwując poniższe symptomy:
- migotanie świecących źródeł światła (szczególnie jarzeniówek);
- zanieczyszczenie opraw oświetleniowych (szczególnie samych źródeł światła i rastrów;
- istniejace odbicie światła powodujące refleksy świetlne;
- odnotowujemy uwagi pracowników na złe oświetlenie swego stanowiska pracy;
- pracownicy zgłaszają przypadki zmęczenia wzroku.

Pomiary oświetlenia dokonujemy profesjonalnym miernikiem firmy Sonel SA., posiadającym aktualne świadectwo wzorcowania miernika, wydane przez Laboratorium Badawczo-Wzorcujące firmy SONEL SA o Nr 130218/14 z października 2014 r. Kopia powyższego świadectwa jest jednym z dokumentów jakie są dołączane do sporządzanego dla Państwa protokołu pomiaru natężenia oświetlenia.

Miernik do pomiarów natężenia oświetlenia

Pomiary nasze wykonywane są jako:


- pomiary natężenia oświetlenia;
- pomiary natężenia oświetlenia na stanowisku pracy;
- pomiary oświetlenia ewakuacyjnego;
- pomiary oświetlenia awaryjnego;
- pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy (stanowiska biurowe, ale także pomiar poziomu oświetlenia na maszymach, w halach);
- audytu oświetlenia (sprawdzenie prawidłowiości wykonania oświetlenia zgodnie z zaleceniami projektanta).

Nasze pomiary wykorzystywane są między innymi na potrzeby:


- Sanepidu;
- Państwowej Inspekcji Pracy (PIP);
- ekspertyz;
- raportów technicznych;
- audytu oświetlenia;
- znaczących modernizacji pomieszczeń (w tym w przypadku modernizacji oświetlenia);
- okresowych sprawdzeń potwierdzających stan instalacji oświetleniowej.

Doradzamy Państwu także w zakresie doboru i eksploatacji instalacji oświetleniowych w różnych pomieszczeniach biurowych, pomieszczeniach użyteczności publicznej oraz w zakresie doboru oświetlenia na stanowiskach pracy. W doborze oświetlenia uwzględniamy nie tylko koszt ekonomiczny, ale również spełnienie obowiązujących norm w zakresie oświetlenia.

Dokumentacja pomiarowa


Sporządzona z pomiarów dokumentacja pomiarowa jest tworzona w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie. Dokumentacja jest honorowana jest przez Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową Inspekcję Pracy, Straż Pożarną oraz inne instytucje przeprowadzające lub zlecające przeprowadzenie audytu oświetlenia.


Sporządzona dokumentacja pomiarowa będzie zgodna w wymaganiami normy: PN-EN 12464-1 i będzie zawierała:

 1. Ocenę wyników pomiarów natężenia oświetlenia w formie protokołu w ilości 2 egzemplarzy;
 2. Świadectwo wzorcowania miernika użytego do pomiaru;
 3. Plan sytuacyjny rozkladu pomieszczeń z wartościami wykonanych pomiarów;
 4. Potwierdzenie kwalifikacji elektryka wykonującego pomiar;
 5. Zalecenia pokontrolne.

Wykonujemy także inne usługi elektryczne w zakresie elektryki budowlanej i mieszkaniowej w tym także pomiary instalacji elektrycznej biur, instytucji oraz mieszkań prywatnych.
Wykonujemy także prace w zakresie badania elektronarzędzi i pomiary elektronarzędzi

Zapraszamy do kontaktu:
tel. 605-264-058
e-mail: r.wojcieszek@gmail.com

Certyfikat Pomiary natężenia oświetlenia w zakładach pracy
 
Nasze kwalifikacje potwierdzone są, między innymi przez Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie (CIOP) - Państwowy Instytut Badawczy z zakresie zasad doboru oświetlenia w zakładach pracy oraz pomiarów oświetlenia - certyfikat nr 1057/2012.

Test lampki biurkowej LED TIROSS TS57

Wśród naszych klientów klientów znajdą Państwo: szkoły, przedszkola, żłobki, sklepy, bary, restauracje, firmy, firmy szkoleniowe, szkoły językowe a także zakłady przemysłowe.

Nasi klienci

Wśród naszych klientów klientów znajdą Państwo: szkoły, przedszkola, żłobki, sklepy, bary, restauracje, firmy, firmy szkoleniowe, szkoły językowe a także zakłady przemysłowe.

 
ul. Ceramiczna 18 m. 339; 03-126 Warszawa tel. 605-264-058